INTENCIA s.r.o.

Úvod 

Keď si odmyslíme oblaky, vidíme jasnú, slnkom prežiarenú oblohu. Ak opomenieme ekonomické chmáry, čaká nás žiarivá budúcnosť. ....................................................... ...

viac

Výber z nehnuteľností

Lokalita:
Typ ponuky:
Druh:
Cena do:

Obchodné podmienky Ponuka našich služieb

 

Realitné služby pre klientov realizujem na základe ústnej objednávky alebo zmluvy

o sprostredkovaní.

V prípade exkluzívnej zmluvy spolupracujem s realitnými kanceláriami s dobrým menom.

Nárok na dohodnutú sprostredkovateľskú províziu vzniká iba v prípade, že sa obchod reálne

uskutoční.

 

(Provízie resp. prípadné ďalšie finančné nároky (poplatky a pod.) zodpovedajú podmienkam obvyklým

v tejto oblasti podnikania, avšak vždy sú predmetom dohody. Pri riešení ctím osobný prístup

ku každému obchodnému prípadu a všetkým zúčastneným stranám a vždy volím postup "šitý namieru".)

 

PROVÍZIA KÚPA/PREDAJ

Sprostredkovanie predaja: 2,0 - 3,5% zo skutočnej zrealizovanej ceny
Sprostredkovanie kúpy:     1,0 - 2,0% zo skutočnej zrealizovanej ceny

 

PROVÍZIA NÁJOM

 

Sprostredkovanie nájmu:        ½ mesačného nájomného zo strany nájomcu

                                              (v prípade,  že prenájom pre prenajímateľa sprostredkúva jeho maklér)

Sprostredkovanie prenájmu:    1 mesačné nájomné zo strany prenajímateľa

 

NÁKLADY, KTORÉ NIE SÚ ZAHRNUTÉ V PROVÍZII (HRADÍ KLIENT)

 • znalecké posudky, geometrické plány
 • súdne, správne a notárske poplatky
 • preklad zmlúv do cudzieho jazyka

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI ZMLUVY O SPROSTREDKOVANÍ:

 • komplexné poradenstvo pri určovaní stratégie predaja nehnuteľnosti
 • spracovanie fotodokumentácie a popisu na základe podkladov dodaných klientom
 • odborné preverenie vlastníckych vzťahov
 • zabezpečenie ocenenia nehnuteľnosti
 • bezplatné sprostredkovanie financovania nehnuteľností
 • aktívna prezentácia a propagovanie nehnuteľnosti (marketing a inzercia)
 • zabezpečenie všetkých typov zmlúv spojených s realitnou transakciou
 • zabezpečenie overenia podpisov
 • garancia bezpečného zaistenia prevodu peňažných prostriedkov pri realizácii obchodu
 • sprostredkovanie výhodného poistenia nehnuteľnosti
 • asistencia pri odovzdávaní nehnuteľnosti
 • vypracovanie preberacieho a odovzdávacieho protokolu pri predaji a prenájme 
 • pomoc pri prepise energií a správe domu

POTREBNÉ DOKLADY

 

PREDAJ BYTU

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy (ak je v spoluvlastníctve pozemok)
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
 • pôdorys
 • znalecký posudok (zabezpečujeme)
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

PREDAJ RODINNÉHO DOMU

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • geometrický plán
 • stavebné plány, stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • znalecký posudok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

PREDAJ POZEMKU

 • územno-plánovaciu informáciu, nie staršiu ako 1 rok
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • BPEJ (ak sa jedná o extravilán obce)
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)


Powered by All4Real system, Website by All4Web