INTENCIA s.r.o.

Úvod 

Keď si odmyslíme oblaky, vidíme jasnú, slnkom prežiarenú oblohu. Ak opomenieme ekonomické chmáry, čaká nás žiarivá budúcnosť. ....................................................... ...

viac

Výber z nehnuteľností

Lokalita:
Typ ponuky:
Druh:
Cena do:

Vzdelanie a Certifikáty

Ing. Terézia Mikulová 

 

Vzdelanie

  

Vysoká škola ekonomická v Bratislave, FNH, odbor financie - bankovníctvo

 

 

Prax:

1979-1988

Čekoslovenská obchodná banka, a.s. Bratislava
financovanie dovozov investícií

 

1992-2007

 

ISTROBANKA, a.s. Bratislava
obchodný úsek - aktívne obchody

prokurista 

 

od 2007

INTENCIA s.r.o. - realitný maklér 

jediný majiteľ a konateľ spoločnosti

 


Certifikáty:

 

Osvedčenie - Organizovanie dobrovoľných dražieb.pdf

 

Certifikát realitného poradcu.pdf

 

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.pdf

 

Certifikát pre obchodovanie s nehnuteľnosťami v praxi.pdf

 

Certifikát pre kataster nehnuteľnosťí na osobitné podklady pre zápis práv do katastra.pdf

 

Certifikát pre stavebné konanie.pdf

 

Certifikát o absolvovaní odbornej prípravy v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.pdf

 

Certifikát - Územné a stavebné konanie.pdf

 

Powered by All4Real system, Website by All4Web